Volgende

Ogterop

Afgeschreven of goed onderhouden

In verband met de toekomstige privatisering van de schouwburg is een Quick Scan uitgevoerd over de stand van de theatertechnische installatie. Er is een afschrijvings- en onderhoudsoverzicht opgesteld waaruit blijkt wat de waarde is van de verschillende onderdelen van de installaties, welke afschrijvingstermijnen gehanteerd dienen te worden, welke reserveringen nodig zijn en welke onderdelen zijn afgeschreven. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan om de installaties aan te vullen om te voldoen aan de eisen van de huidige programmering en de geldende veiligheidsvoorschriften.

Project

  • Opdrachtgever gemeente Meppel
  • Project

    Quik Scan van de theatertechnische installaties in Schouwburg Ogterop (478 stoelen)

  • Opdrachtgever 2010

Schouwburg Ogterop, Meppel

Werkzaamheden Theateradvies®

Advies
ARBO, onderhoud en afschrijving.